Tilmelding til "3 Festdage for Maleriet"

Udstillingen i Metronomen

Udskriv eller kopier disse sider.Tilmelding & deltagelse.

Udstillingen du deltager i.

16. - 18. august 2019
Metronomen
Godthåbsvej 33
2000 Frederiksberg


med billeder i formatet 20x20 cm.

Du udfylder og sender tilmeldingsskemaet på sidste side!
Vi sender dig en mail/svarbrev inden 7 dage, med alle relevante oplysninger.
Når du har modtaget en mail/brev er du tilmeldt.

Hvis du ikke har et kunstnernummer, sender vi et.

Du skal male på de plader, vi leverer.
Vi ser helst at du afhenter dine maleplader på vores kontor, eller vi kan sende dem med tillæg af porto.

Du får tilsendt information om afleveringspapirer og emailinvitation m.m. i juli.

Dine billeder skal være klar til aflevering Torsdag 15 august.

Afleveringspapirerne kan du også få ved afleveringen eller printe dem ud fra Web-siden fra 15. juli under:
Kunstnernes sider / Information / 3 Festdage for Maleriet.

Hvad vi sørger for!

Vi opsætter og administrerer udstillingen.
Vi afholder alle udgifter i forbindelse med udstillingen.
Vi sørger for presse og PR dækning.


Når 2020 Visions dk udstiller

Vi har dine indsendte værker i kommision. Ved salg går 25% af prisen til Kunstnersammenslutningen 2020 Visions dk som salær.

Vi er ikke forsikrede, men 1/5 af salæret henlægges i en pulje til dækning af bortkomne eller beskadigede billeder. Dog kan vi frasige os erstatningspligt for sarte billeder ved modtagelsen.

Vi påtager os intet erstatningsansvar ud over den afsatte pulje.

Vi dækker ikke skader der er opstået, inden vi modtager billederne.

I forbindelse med udstillingen kan du ikke forpligtes til andre udgifter end tilmeldingsgebyret.


"3 Festdage for Maleriet"
Udsnit af udstillingslokalet.

Næste side